Nguyên lí SOLID là gì ? Để trở thành 1 developer giỏi thì phải thành thục nguyên lí này

Nguyên lí SOLID là gì ? SOLID là cụm từ viết tắt của 5 nguyên lí giúp bạn thiết kế code dễ đọc hơn, dễ hiểu hơn, linh hoạt và dễ bảo trì. Bạn đã bảo giờ khi vừa code xong thì “chỉ có tôi và chúa hiểu” và 9 tháng 10 ngày sau bạn …