Tag Archives: recyclerview

Mình đã tạo 1 thư viện Swipeable RecyclerView Android như thế nào?

Cách tạo thư viện Swipeable RecyclerView trên Android. Ý tưởng: IOS thì hoàn toàn có sẵn, còn Android thì không. Do đó mình bắt tay vào làm thôi. Demo như thế này nhé. Link github của mình nếu muốn tích hợp nó vào app của bạn: Swipleable RecyclerView Android Cách hoạt động: Nó là 1 …