Tag Archives: thư viện android

Mình đã tạo 1 thư viện Swipeable RecyclerView Android như thế nào?

Cách tạo thư viện Swipeable RecyclerView trên Android. Ý tưởng: IOS thì hoàn toàn có sẵn, còn Android thì không. Do đó mình bắt tay vào làm thôi. Demo như thế này nhé. Link github của mình nếu muốn tích hợp nó vào app của bạn: Swipleable RecyclerView Android Cách hoạt động: Nó là 1 …

Tạo và xuất bản thư viện Android đầu tiên của tôi – SnackAlert

Chắc hẳn bạn cũng đã sử dụng rất nhiều thư viện khác nhau, cứ các gì lạ là lên tìm xem có thư viện nào không, nhưng chưa hề đóng góp thư viện nào cho cộng đồng cả, theo chuyên gia nói thì dùng đồ chùa mãi cũng không tốt, chúng ta nên đóng góp …