Dependency inversion principle – Nguyên lí nghịch đảo phụ thuộc

Dependency inversion principle – Nguyên lí nghịch đảo phụ thuộc Dương Quá 16 năm mới được gặp lại Tiểu Long Nữ, khi gặp lại Dương Quá đã trở thành một trong 5 đại cao thủ Trung Nguyên, còn bạn sau 4 phần của nguyên lí SOLID không biết đã “cứng” thêm được tí nào chưa. …

Interface Segregation Principle – Nguyên lí phân biệt interface

Interface Segregation Principle – Nguyên lí phân biệt interface là gì ? Nguyên lí này khá là đơn giản thôi, có thể chỉ cần đọc qua thôi là nhiều bạn cũng đã hiểu kha khá rồi. Nội dung nguyên lí như sau: many client-specific interfaces are better than one general-purpose interface. Không nên sử dụng một …

Liskov Substitution principle – Nguyên lí thay thế Liskow

Liskov Substitution principle là gì Tiếp tục đến với phần 3 của serries nguyên lí SOLID. Mình xin nhắc lại khái niệm về nguyên lí này: objects in a program should be replaceable with instances of their subtypes without altering the correctness of that program. Các đối tượng trong một chương trình có thể được …

Open/Closed Principle – Nguyên lí đóng mở thế giới

Nguyên lí Open/Closed Principle là gì ? Tiếp tục với series nguyên lí SOLID chúng ta đến với nguyên lí thứ hai đó là Open/Closed Principle – Nguyên lí đóng mở. Nhắc lại một tí, nguyên lí này có nghĩa là: Một class, moldule, function… chỉ được phép mở rộng chứ không được sửa xóa, hoặc theo …

Single Responsibility Principle – Nguyên lí đơn trách nhiệm

Mình xin nhắc lại một chút về nguyên lí này. Single Responsibility Principle tương ứng với chữ  S trong SOLID: Mỗi module hoặc class chỉ phải chịu một trách nhiệm duy nhất, tất cả các dịch vụ của nó phải được liên kết chặt chẽ với trách nhiệm đó. Robert Cecil Martin đã phát biểu nguyên lí này …

Nguyên lí SOLID là gì ? Để trở thành 1 developer giỏi thì phải thành thục nguyên lí này

Nguyên lí SOLID là gì ? SOLID là cụm từ viết tắt của 5 nguyên lí giúp bạn thiết kế code dễ đọc hơn, dễ hiểu hơn, linh hoạt và dễ bảo trì. Bạn đã bảo giờ khi vừa code xong thì “chỉ có tôi và chúa hiểu” và 9 tháng 10 ngày sau bạn …