Tag Archives: canvas animation

Thêm animation cho custom view Android (serie Canvas phần 3)

Custom animation view android Chào mọi người, trong bài viết này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về tạo custom view trong android và cụ thể là tạo các animation. Trước hết mình sẽ cho các bạn xem lại về vòng đời của một view mà mình đã giới thiệu ở bài …