Tag Archives: custom attributes view android

Custom attributes view trong Android (Phần 2)

Thêm các thuộc tính (attributes) trong custom view Android Chào mọi người, tiếp tục với serrie Canvas trong Android, mình cũng chẳng biết nên gọi là custom view hay là canvas nữa, vì canvas nó được sử dụng để tạo custom view. Vào vấn đề chính của bài viết luôn, hôm nay mình sẽ giới …