Tag Archives: Interface Segregation Principle

Interface Segregation Principle – Nguyên lí phân biệt interface

Interface Segregation Principle – Nguyên lí phân biệt interface là gì ? Nguyên lí này khá là đơn giản thôi, có thể chỉ cần đọc qua thôi là nhiều bạn cũng đã hiểu kha khá rồi. Nội dung nguyên lí như sau: many client-specific interfaces are better than one general-purpose interface. Không nên sử dụng một …