Tag Archives: open closed principle

Open/Closed Principle – Nguyên lí đóng mở thế giới

Nguyên lí Open/Closed Principle là gì ? Tiếp tục với series nguyên lí SOLID chúng ta đến với nguyên lí thứ hai đó là Open/Closed Principle – Nguyên lí đóng mở. Nhắc lại một tí, nguyên lí này có nghĩa là: Một class, moldule, function… chỉ được phép mở rộng chứ không được sửa xóa, hoặc theo …