Tháng: Tháng Mười Một 2018

Tạo và xuất bản thư viện Android đầu tiên của tôi – SnackAlert

Chắc hẳn bạn cũng đã sử dụng rất nhiều thư viện khác nhau, cứ các gì lạ là lên tìm xem có thư viện nào không, nhưng chưa hề đóng góp thư viện nào cho cộng đồng cả, theo chuyên gia nói thì dùng đồ chùa mãi cũng không tốt, chúng ta nên đóng góp …